محصولات جدید

» فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

تماس با ما

خط‌های ویژه ما 24 ساعت هفته پاسخگوست

تماس با خط‌های ویژه ما
کانال تلگرام سایت پدال
پک آیینه  برقی (برای تیبا و پراید و پژو -کد کیفیت 2) با آموزش کامل نمایش در اندازه واقعی

پک آیینه برقی (برای تیبا و پراید و پژو -کد کیفیت 2) با آموزش کامل

پک آیینه برقی کد 2  فابریک برای تیبا و پراید و انواع پژو

با کلید آیینه برقی پژویی (کد 2) -غیر اصلی با کلید طرح پژویی-قیمت به مراتب مناسب تر

و موتورهای با کیفیت معمول در خودروسازی سایپا (کیفیت متوسط)و کلید آیینه طرح اصلی مشابه کلید کار شده در سایپا (غیر اصلی)

سوکت آماده شده و مدارات آماده

قابل اجرا برای تیبا - پراید- انوع پژو

 

جزییات بیشتر

1 قلم موجودی
پک آیینه برقی کد 2  فابریک برای تیبا و پراید و انواع پژو

با کلید آیینه برقی پژویی (کد 2) -غیر اصلی با کلید طرح پژویی-قیمت به مراتب مناسب تر

و موتورهای با کیفیت معمول در خودروسازی سایپا (کیفیت متوسط)و کلید آیینه طرح اصلی مشابه کلید کار شده در سایپا (غیر اصلی)

سوکت آماده شده و مدارات آماده

قابل اجرا برای تیبا - پراید- انوع پژو


 

نقد خود را بنویسید

پک آیینه  برقی (برای تیبا و پراید و پژو -کد کیفیت 2) با آموزش کامل

پک آیینه برقی (برای تیبا و پراید و پژو -کد کیفیت 2) با آموزش کامل

پک آیینه برقی کد 2  فابریک برای تیبا و پراید و انواع پژو

با کلید آیینه برقی پژویی (کد 2) -غیر اصلی با کلید طرح پژویی-قیمت به مراتب مناسب تر

و موتورهای با کیفیت معمول در خودروسازی سایپا (کیفیت متوسط)و کلید آیینه طرح اصلی مشابه کلید کار شده در سایپا (غیر اصلی)

سوکت آماده شده و مدارات آماده

قابل اجرا برای تیبا - پراید- انوع پژو

 

نقد خود را بنویسید