محصولات جدید

» فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

تماس با ما

خط‌های ویژه ما 24 ساعت هفته پاسخگوست

تماس با خط‌های ویژه ما
کانال تلگرام سایت پدال
نمد درب موتور تیبا(بهترین کیفیت تولید فعلی)(نوع اصلی) نمایش در اندازه واقعی

نمد درب موتور تیبا(بهترین کیفیت تولید فعلی)(نوع اصلی)

نمد درب موتور خودروی تیبا با بهترین کیفیت عایق صوتی مناسب عایق حرارت و کمک به محافظت از رنگ کاپوت ضد حریق

کیفیت : بهترین کیفیت تولید حال حاضر و کیفیت اول اصلی(نه انواع غیراصلی)

برتری قابل حس و کیفیت کاملا برتر نسبت به انواع غیر اصلی بازار

برتری واضح نسبت به کلاس هلای دیگر

با بهترین کیفیت تولید حال حاضر اصلی مجددا شارژ گردید

جزییات بیشتر
نمد درب موتور خودروی تیبا با کیفیت قابل قبول عایق صوتی مناسب عایق حرارت و کمک به محافظت از رنگ کاپوت ضد حریق

کیفیت :  کیفیت اول محصول اصلی با بهترین کیفیت تولید حال حاضر(نه انواع غیر اصلی)

برتری قابل حس و کیفیت کاملا برتر نسبت به انواع غیر اصلی بازار

برتری واضح نسبت به کلاس هلای دیگر

از نظر عایقی بهترین کیفیت ممکن

چند سطح کیفی ارزان تر  با سطح کیفی پایین تر و یا فاقد کلاس اصلی و همچنین موارد کپی تقلبی(در بسته بندی اصلی) نیز در بازار موجود است که بنا به درخواست فرد قابلیت تامین دارد.


نقد خود را بنویسید

نمد درب موتور تیبا(بهترین کیفیت تولید فعلی)(نوع اصلی)

نمد درب موتور تیبا(بهترین کیفیت تولید فعلی)(نوع اصلی)

نمد درب موتور خودروی تیبا با بهترین کیفیت عایق صوتی مناسب عایق حرارت و کمک به محافظت از رنگ کاپوت ضد حریق

کیفیت : بهترین کیفیت تولید حال حاضر و کیفیت اول اصلی(نه انواع غیراصلی)

برتری قابل حس و کیفیت کاملا برتر نسبت به انواع غیر اصلی بازار

برتری واضح نسبت به کلاس هلای دیگر

با بهترین کیفیت تولید حال حاضر اصلی مجددا شارژ گردید

نقد خود را بنویسید