محصولات جدید

» فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

تماس با ما

خط‌های ویژه ما 24 ساعت هفته پاسخگوست

تماس با خط‌های ویژه ما
کانال تلگرام سایت پدال
ساعت تیبا-فابریک با ضمانت (بعد از پیگیری فراوان قابل سفارش شد) نمایش در اندازه واقعی

ساعت تیبا-فابریک با ضمانت (بعد از پیگیری فراوان قابل سفارش شد)

** بعد از پیگیری فراوان قابل سفارش گردید **

عرضه ی ساعت تیبا به صورت فابریک به همراه ضمانت نامه تضمین کیفیت برای فروشگاه پدال

با توجه به ایراد برخی ساعت های تیبا و درخواست فراوان و نبود قطعه و بعضا قیمت های حدود 60  70 تا 100 هزار تومانی قطعه در بازار آزاد آن هم بدون ضمانت.

ازین پس در فروشگاه پدال ساعت باکیفیت تیبا با قیمت مناسب نسبت به بازار با ضمانت عرضه  میگردد

جزییات بیشتر

6 قلم موجودی
** بعد از پیگیری فراوان قابل سفارش گردید **

عرضه ی ساعت تیبا به صورت فابریک به همراه ضمانت نامه تضمین کیفیت برای فروشگاه پدال

با توجه به ایراد برخی ساعت های تیبا و درخواست فراوان و نبود قطعه و بعضا قیمت های حدود 60  70 تا 100 هزار تومانی قطعه در بازار آزاد آن هم بدون ضمانت.

ازین پس بعد از پیگیری فراوان پدال ساعت باکیفیت تیبا با قیمت مناسب نسبت به بازار

با ضمانت عرضه و ارسال میگردد

نقد خود را بنویسید

ساعت تیبا-فابریک با ضمانت (بعد از پیگیری فراوان قابل سفارش شد)

ساعت تیبا-فابریک با ضمانت (بعد از پیگیری فراوان قابل سفارش شد)

** بعد از پیگیری فراوان قابل سفارش گردید **

عرضه ی ساعت تیبا به صورت فابریک به همراه ضمانت نامه تضمین کیفیت برای فروشگاه پدال

با توجه به ایراد برخی ساعت های تیبا و درخواست فراوان و نبود قطعه و بعضا قیمت های حدود 60  70 تا 100 هزار تومانی قطعه در بازار آزاد آن هم بدون ضمانت.

ازین پس در فروشگاه پدال ساعت باکیفیت تیبا با قیمت مناسب نسبت به بازار با ضمانت عرضه  میگردد

نقد خود را بنویسید